Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 02 : 181
Năm 2021 : 330
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kết nạp đoàn viên công đoàn

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG SƠN

Căn cứ khoản 1 điều 2 điều lệ công đoàn Việt Nam:

Xét đơn xin gia nhập vào tổ chức công đoàn Việt Nam của các đồng chí;

 1. Nguyễn Diệu Linh
 2. Bùi Thị Lơ
 3. Vũ Thị Mát
 4. Trần Thị Ngọc
 5. Nguyễn Thị Thủy
 6. Bùi Thị Thư
 7. Nguyễn Thị Tuyết

Căn cứ biên bản họp Ban chấp hành công đoàn trường mầm non Đông Sơn ngày 03/12/2020 về việc xét đơn xin gia nhập công đoàn của các đồng chí.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kết nạp các đồng chí có tên dưới đây

 1. Nguyn Diu Linh
 2. Bùi Th Lơ
 3. Vũ Thị Mát
 4. Trần Thị Ngọc
 5. Nguyễn Thị Thủy
 6. Bùi Thị Thư
 7. Nguyễn Thị Tuyết

Là giáo viên thuộc công đoàn trường mầm non Đông Sơn vào tổ chức công đoàn Việt Nam

Điều 2: Các đồng chí có tên trên có quyền và nhiệm vụ theo quy định tại điều 3, điều 4 của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Điều 3: Ban chấp hành Công đoàn trường mầm non Đông Sơn và các đồng chí có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

 

Nơi nhận:

- Lưu CĐCS.

                 TM. BAN CHẤP HÀNH

                    CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                    Hoàng Thị Loan

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan