Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 02 : 181
Năm 2021 : 330
 • Nguyễn Thị Dân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0357984799
 • Lê Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Trần Thị Xuân Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0963247649
 • Đoàn Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0389800578
 • Bùi Thị Hồng Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0359518292
 • Phạm Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng nhà trẻ - khối trưởng khối 25-36 tháng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0337699480
 • Nguyễn Thị Lành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0854579224
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0981924597
 • Nguyễn Thị Đạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0396103506
 • Mai Thị Tám
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0386478371
 • Mai Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng khối 3 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986741785